Tietosuojarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Savimestarit Oy:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Savimestarit Oy.
Yhteystiedot:
Maijamäentie 4 as 1
21100 Naantali
040 662 4329
savimestarit(at)gmail.com
savimestarit.fi
Y-tunnus: 3101277-6

2. Rekisteröidyt Savimestarit Oy:n verkkokauppaan: Savimestarit Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterissä ovat verkkokaupasta tilanneet yksityisasiakkaat sekä jälleenmyyjät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus: Rekisterin pitämisen peruste; henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella sekä asiakkaan vapaaehtoisella verkkokauppaan rekisteröitymisellä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot: Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot • nimi • osoite • sähköposti • puhelinnumero Asiakastiedot • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista • jälleenmyyjillä y-tunnus

5. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: savimestarit(at)gmail.com Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot pyytämällä tiedot osoitteesta: savimestarit(at)gmail. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Emme käytä henkilötietoja suoramarkkinointiin. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Yksityisesti ylläpidetty tietolähde, jonka asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä vapaaehtoisesti verkkokauppaan kirjautumisen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Savimestarit Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto: Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät: Savimestarit Oy:n verkkokaupan asiakastietoja käsittelevät: Rekisterinpitäjä Savimestarit Oy (y-tunnus 3101277-6)

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi: Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Scroll to Top